UZMANLIK

ÇALIŞMA ALANLARI

 

Ticari Sözleşmeler / Birleşme & Devralmalar Havacılık, Deniz & Kara Taşımacılığı
Rekabet & Anti-Tröst Bankacılık, Finans & Sermaye Piyasaları
Uluslararası Ticaret Özelleştirmeler
AB Hukuku Spor Hukuku
Fikri Mülkiyet Gayrimenkul Hukuku
Tüketicinin Korunması İdare Hukuku & Özel Finans Girişimi/Kamu-Özel Sektör Ortaklığı
Vergi Hukuku Aile & Miras Hukuku
İş Hukuku Ticari Dava Takibi, Tahkim & Uyuşmazlık Çözümü