LOKASYONLAR

Lokasyonlar

Türk ekonomisi son yıllarda yakalan yüksek büyüme oranı ile kaydadeğer bir performans ortaya koymuştur. 2002 yılından bu yana sürdürülen temkinli vergi politikaları ve temel yapısal refomların bileşiminden oluşan sağlam makroekonomik strateji, Türk ekonomisini küreselleşen dünya ile bütünleştirmiş, Türkiye’yi bölgesinde en çok Doğrudan Yabancı Sermaye çeken ülkelerden biri haline getirmiştir.