HAKKIMIZDA

Pro Bono & Toplum

Toplumun ilerlemesi ve gelişmesine büyük önem vermekteyiz. Hukukçuların herkesin gelir durumuna bakılmaksızın adalete erişiminin sağlanmasına katkıda bulunması ve sivil toplumun gelişmesini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu bağlamda, pro bono programımız kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve düşük gelirli bireylere gönüllülük bazında hukuk hizmetleri sunmayı içermektedir.